Politica de confidentialitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal , Acordul cu privire la prelucrarea si colectarea Datelor cu Caracter Personal
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) Casa Giuli Olanesti SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate, in calitate de client/potential client al societatii Casa Giuli Olanesti SRL.
Scopul colectarii datelor este:
– informarea Clientilor/Posibili Clienti privind rezervarea/solicitarile facute
– intocmirea contractelor bazate pe un acord prealabil cu Clientul
– intocmirea facturilor/chitantelor pe baza serviciilor folosite
Datele folosite pentru intocmire de contract/factura/chitanta sunt pastrate pentru perioada ceruta de legislatia in vigoare.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces la date si informare– dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;
Dreptul de interventie- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
Dreptul de opozitie – dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca date care va vizeaza sa faceti obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale -retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastra, reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta dumneavoastra, care va afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, Casa Giulia Olanesti SRL are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării Website-ului si/sau completării formularelor disponibile pe Website.
Orice persoana care accesează Website-lu si/sau care oferă date si/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Website, își manifesta consimțământul in mod expres si neechivoc pentru ca Casa Giulia Olanesti SRL sa prelucreze si sa colecteze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie.
Înscrierea in baza de date Www.casagiuliaolanesti.ro se face prin completarea unui formular online.
Ca utilizator Www.casagiuliaolanesti.ro sunteți de acord sa respectați Termenii si Condițiile menționate aici si veți fi in exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți in legătura cu Www.casagiuliaolanesti.ro
Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar in scopuri legale si cu respectarea întocmai a drepturilor si libertăților dumneavoastră cu privire la viată privata, consfințite si garantate de legislația romana in vigoare. Acest set de informații este denumit in continuare generic “Date”.
Datele vor fi prelucrate de către Casa Giulia Olanesti SRL in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, putând fi folosite in scopuri asociate funcționarii site-ului, prestării serviciilor companiei si a partenerilor săi, pentru:
– statistici – in vederea generării de statistici utile administrării site-ului
– folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin legare
Datele cu caracter personal colectate si procesate de către Casa Giulia Olanesti SRL prin intermediul Website-ului vor fi utilizate pentru scopurile asociate utilizării de către Utilizatori a Serviciilor, respectiv prestării in condiții optime a Serviciilor, precum si, in general, a administrării relației Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct) si inclusiv întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Website vor putea fi colectate si prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. In situații excepționale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritățile pot solicita ca Furnizorul sa dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care li privesc si sa solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la adresa de contact din pagina Contact, specificând totodată dreptul pe care dorește sa li exercite asupra datelor sale.

Alte aspecte
Mesajele noastre de informare (Newsletter)
Abonarea si dezabonarea de la Newsletter:
La Www.casagiuliaolanesti.ro nu utilizam si nu încurajam trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM). Datele Dvs. nu vor fi utilizate in alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat acordul si nu vor fi făcute publice unei terțe persoane.

Dezabonare
Daca vreți sa va dezabonați de la Newsletter Www.casagiuliaolanesti.ro si sa nu mai primiți mesaje din partea noastră o puteți face urmând, cu un simplu click, linkul aflat in partea de jos a fiecărui newsletter primit de la noi, sau puteți solicita oricând ștergerea datelor tale din baza noastră de date, trimițând un email la adresa: casagiuliaolanesti@gmail.com
Daca nu te-ai dezabonat de la newsletter, înseamnă ca ti-ai exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor si Condițiilor. Daca nu ești de acord cu modificările propuse, te rugam sa te dezabonezi sau sa trimiți un email pe adresa casagiuliaolanesti@gmail.ro in care sa soliciți acest lucru (in email te rugam sa menționezi numele si adresa de email cu care te-ai înregistrat când te-ai abonat).
Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligațiile parților, menționate in acești Termeni si Condiții, precum si toate efectele juridice pe care aceștia le produc sunt guvernate de legislația romana in vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect o disputa in legătura cu acești Termeni si Condiții daca nu poate fi solutionat amiabil urmează a fi soluționat de instanțele competente din Romania.
Modificarea si actualizarea Termenilor si Condițiilor
Noi, compania Casa Giulia Olanesti SRL, proprietara soteului Www.casagiuliaolanesti.ro, ne rezervam dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii si Condițiile de utilizare a acestui site. Poți accesa oricând Termenii si Condițiile, aici: www.www.casagiuliaolanesti.ro/termenisiconditii
Vom anunța orice modificare aici, in aceasta pagina.


ANEXE
ANEXA 1: Politica de confidențialitate
Scopul website-ului nostru este unul informativ si educațional. Prin urmare, siguranța datelor Dvs. este o prioritate pentru noi si folosim aceste date pentru unicul scop de va oferi o experiența personalizata pe site-ul nostru. Despre cum facem asta puteți citi, pe larg, in pagina www.www.casagiuliaolanesti.ro/politicadeconfidentialitate
ANEXA 2: Politica de utilizare a “Cookie”-urilor
Websit-ull nostru poate utiliza “Cookies” pentru a va oferi o experiența de utilizare optimizata.
Cum ne puteți contacta? Suntem aici pentru a răspunde întrebărilor Dvs. Ne puteți contacta oricând accesând pagina Contact si va vom răspunde in cel mai scurt timp posibil.


Adresa

Forestierilor 84 (fost 66)
Baile Olanesti
Valcea 245306
Romania

Contact

WhatsApp +4 0745 159 907
casagiuliaolanesti@gmail.com
Phone: +4 0745 159 907
              +4 0753 954 500 

Made with Mobirise web templates