Termeni si condiții
Acești termeni si condiții (“Termeni si Condiții”) constitute acordul legal dintre dvs. si Casa Giulia Olanesti SRL, proprietarul si administratorul site-ului www.casagiuliaolanesti.ro. Va rugam sa citiți acești Termeni si Condiții pentru utilizarea in orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.www.casagiuliaolanesti.ro (“Website-”). Accesarea si vizitarea Website-ului înseamnă acceptarea in totalitate si necondiționata a acestor Termeni si Condiții.

www.casagiuliaolanesti.ro este un material de informare si comunicare online oferit de Casa Giulia Olanesti S.R.L., cu scopul de a prezenta informatii considerate a fi utile pentru toti partenerii si colaboratorii companiei. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor.
Intregul continut al paginii este protejat prin legislatia romaneasca si internationala a drepturilor de autor. Proprietarul drepturilor de autor este Casa Giulia Olanesti S.R... Aveti permisiunea de a tipari sau descarca sectiuni de materialele din diferite zone ale site-ului doar pentru utilizare proprie, non-comerciala.
Ofertele prezentate pe site sunt cu caracter informativ, nici una din informatiile ori datele prezentate nu creaza obligatii in sarcina companiei.
Pentru detalii sau alte informatii legate de produsele si serviciile noastre va rugam sa ne contactati. 

Definiții
Termenii folosiți in continuare vor avea următorul înțeles:
Utilizator – orice persoana fizica, in vârsta de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplina, care accesează Website-lu fiind interesata de datele, informațiile, articolele, anunțurile sau informațiile de pe Www.casagiuliaolanesti.ro, publicate de Casa Giulia Olanesti SRL sau de utilizatori in comentarii, precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
Furnizor – societatea Casa Giulia Olanesti SRL, persoana juridica romana, cu sediul in județul Vâlcea, str. Forestierilor nr. 66, Baile Olanesti,  înregistrata la Registrului Comerțului J38/300/2015, CUI: 34557627, e-mail: casagiuliaolanesti@gmail.com
Website / Pagina www.casagiuliaolanesti.ro – site-ul www.casagiuliaolanesti.ro, inclusiv orice secțiune sau sub pagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți si care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.www.casagiuliaolanesti.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definiții.

Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni si Condiții, dvs. declarați si garantați ca aveți cel puțin 16 ani si capacitate deplina de exercițiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculata si funcționând in conformitate cu legile din Romania iar reprezentanții dvs. sunt in mod valabil autorizați sa exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Website-lu si/sau a Serviciilor.
Compania Casa Giulia Olanesti SRL își rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii si Condițiile. Puteți accesa Termenii si Condițiile oricând la adresa: www.casagiuliaolanesti.ro/termenisiconditii/
Toate informațiile de pe acest Website sunt oferite “așa cum sunt”. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor ca Website-lu va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori.
Datorita multitudinii de informații, Furnizorul nu poate garanta ca toate informațiile prezente in articolele de pe site sunt corecte si nu conțin erori. Furnizorul face tot ce ii sta in putința pentru a menține datele actualizate si a corecta in timp util posibilele erori.

Scopul urmărit
Scopul acestor Termeni si Condiții este acela de a defini si reglementa condițiile de utilizare a Website-ului si a Serviciilor.
Website-lu conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni si condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Casa Giulia Olanesti SRL nefiind răspunzătoare si neasumând-si nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri si/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri in Website este făcută de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Întrucât Casa Giulia Olanesti SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe web siturile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri si/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria răspundere.

Drepturi de autor si proprietate intelectuala
Casa Giulia Olanesti SRL oferă acces liber la site-ul Www.casagiuliaolanesti.ro si va autorizează sa vizualizați, imprimați si sa transmiteți informații existente pe site doar in scopuri personale, non comerciale.
Întregul conținut al Website-ului incluzând, dar fără a se limita la texte, grafice, precum si orice alte date si aplicații , sunt proprietatea Casa Giulia Olanesti SRL si/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusive dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.
Preluarea oricăror informații si/sau date de pe Website in scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepsește conform legilor in vigoare.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea materialelor puse la dispoziție de Casa Giulia Olanesti SRL prin intermediul site-ului intra-un mod care violează legislația românească sau internaționala in materie de drept de autor si proprietate intelectuala, implica răspunderea civila sau penala pentru astfel de acțiuni.

Disponibilitatea serviciului
Casa Giulia Olanesti SRL își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau in totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabila.
Casa Giulia Olanesti SRL nu este răspunzătoare fata de utilizator, orice terța persoana fizica sau juridica sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Drepturile si Obligațiile Furnizorului
Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Website-ului.
Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor ca Website-lu va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori.
Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor săi.
Furnizorul își rezerva dreptul de a șterge sau modifica parțial porțiuni din conținutul Website-ului.
Furnizorul declara ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala in legătura cu Website-lu.
Potrivit legislației in vigoare, Furnizorul are obligația sa informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparenta nelegala desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Website-ului.

Drepturile si obligațiile Utilizatorului
Utilizatorul are dreptul de a beneficia in întregime de Servicii, atât timp cat nu se constata o încălcare a prevederilor Termenilor si Condițiilor.
Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informații de pe Website in vederea republicării totale sau parțiale sub orice forma, fără a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.
Utilizatorilor le este interzisa:
copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor si informațiilor existente pe acest site, in vederea utilizării lor in alte scopuri decât cele personale, non comerciale;
 încercarea de a interveni, prin orice mijloace, in conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor si informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa in acest scop;
 încercarea de a interveni in funcționarea serverelor, prin orice mijloace,
folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mai ling sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli de mai sus atrage după sine răspunderea civila sau penala. Casa Giulia Olanesti SRL va investiga faptele care implica asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

Procedura de depunere si soluționare a plângerilor, reclamatilor si sesizărilor primite din partea Utilizatorilor
Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătura cu serviciile oferite de Furnizor in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau apariției cazului sesizat.
Utilizatorii au posibilitatea sa transmită Furnizorului oricând plângeri si/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparenta nelegala desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc si/sau au legătura cu serviciile furnizate de Casa Giulia Olanesti SRL ori cu privire la informațiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștința.
Plângerile vor fi depuse prin email, la adresa furnizata in secțiunea Contact
Plângerile si/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, linkul care face obiectul plângerii, precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificării evenimentului sesizat si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost înaintata plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul sa o poată soluționa in cel mai scurt timp posibil.
Plângerile/sesizările vor fi analizate si vor primi răspuns in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, in cazul in care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului si a problemei. In situația in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate si soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsa, urmând ca termenul de soluționare de mai sus sa fie prelungit corespunzător.
Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-lu: http://www.anpc.gov.ro

Politica de confidentialitate,
Prelucrarea datelor cu caracter personal , Acordul cu privire la prelucrarea si colectarea Datelor cu Caracter Personal
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) Casa Giuli Olanesti SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate, in calitate de client/potential client al societatii Casa Giuli Olanesti SRL.
Scopul colectarii datelor este:
– informarea Clientilor/Posibili Clienti privind rezervarea/solicitarile facute
– intocmirea contractelor bazate pe un acord prealabil cu Clientul
– intocmirea facturilor/chitantelor pe baza serviciilor folosite
Datele folosite pentru intocmire de contract/factura/chitanta sunt pastrate pentru perioada ceruta de legislatia in vigoare.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces la date si informare– dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;
Dreptul de interventie- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
Dreptul de opozitie – dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca date care va vizeaza sa faceti obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale -retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastra, reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta dumneavoastra, care va afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata prin Legea 102/2005, Casa Giulia Olanesti SRL are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării Website-ului si/sau completării formularelor disponibile pe Website.
Orice persoana care accesează Website-lu si/sau care oferă date si/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Website, își manifesta consimțământul in mod expres si neechivoc pentru ca Casa Giulia Olanesti SRL sa prelucreze si sa colecteze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie.
Înscrierea in baza de date Www.casagiuliaolanesti.ro se face prin completarea unui formular online.
Ca utilizator Www.casagiuliaolanesti.ro sunteți de acord sa respectați Termenii si Condițiile menționate aici si veți fi in exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți in legătura cu Www.casagiuliaolanesti.ro
Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar in scopuri legale si cu respectarea întocmai a drepturilor si libertăților dumneavoastră cu privire la viată privata, consfințite si garantate de legislația romana in vigoare. Acest set de informații este denumit in continuare generic “Date”.
Datele vor fi prelucrate de către Casa Giulia Olanesti SRL in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, putând fi folosite in scopuri asociate funcționarii site-ului, prestării serviciilor companiei si a partenerilor săi, pentru:
– statistici – in vederea generării de statistici utile administrării site-ului
– folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin legare
Datele cu caracter personal colectate si procesate de către Casa Giulia Olanesti SRL prin intermediul Website-ului vor fi utilizate pentru scopurile asociate utilizării de către Utilizatori a Serviciilor, respectiv prestării in condiții optime a Serviciilor, precum si, in general, a administrării relației Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct) si inclusiv întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe Website vor putea fi colectate si prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. In situații excepționale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritățile pot solicita ca Furnizorul sa dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care li privesc si sa solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la adresa de contact din pagina Contact, specificând totodată dreptul pe care dorește sa li exercite asupra datelor sale.

Alte aspecte
Mesajele noastre de informare (Newsletter)
Abonarea si dezabonarea de la Newsletter:
La Www.casagiuliaolanesti.ro nu utilizam si nu încurajam trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM). Datele Dvs. nu vor fi utilizate in alte scopuri decât cele pentru care v-ați dat acordul si nu vor fi făcute publice unei terțe persoane.

Dezabonare
Daca vreți sa va dezabonați de la Newsletter Www.casagiuliaolanesti.ro si sa nu mai primiți mesaje din partea noastră o puteți face urmând, cu un simplu click, linkul aflat in partea de jos a fiecărui newsletter primit de la noi, sau puteți solicita oricând ștergerea datelor tale din baza noastră de date, trimițând un email la adresa: casagiuliaolanesti@gmail.com
Daca nu te-ai dezabonat de la newsletter, înseamnă ca ti-ai exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor si Condițiilor. Daca nu ești de acord cu modificările propuse, te rugam sa te dezabonezi sau sa trimiți un email pe adresa casagiuliaolanesti@gmail.com in care sa soliciți acest lucru (in email te rugam sa menționezi numele si adresa de email cu care te-ai înregistrat când te-ai abonat).

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligațiile parților, menționate in acești Termeni si Condiții, precum si toate efectele juridice pe care aceștia le produc sunt guvernate de legislația romana in vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect o disputa in legătura cu acești Termeni si Condiții daca nu poate fi solutionat amiabil urmează a fi soluționat de instanțele competente din Romania.

Modificarea si actualizarea Termenilor si Condițiilor
Noi, compania Casa Giulia Olanesti SRL, proprietara web-siteului Www.casagiuliaolanesti.ro, ne rezervam dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii si Condițiile de utilizare a acestui site. Poți accesa oricând Termenii si Condițiile, aici: www.www.casagiuliaolanesti.ro/termenisiconditii
Vom anunța orice modificare aici, in aceasta pagina.

ANEXE
ANEXA 1: Politica de confidențialitate
Scopul website-ului nostru este unul informativ si educațional. Prin urmare, siguranța datelor Dvs. este o prioritate pentru noi si folosim aceste date pentru unicul scop de va oferi o experiența personalizata pe site-ul nostru. Despre cum facem asta puteți citi, pe larg, in pagina www.www.casagiuliaolanesti.ro/politica-de-confidentialitate
ANEXA 2: Politica de utilizare a “Cookie”-urilor
Websit-ull nostru poate utiliza “Cookies” pentru a va oferi o experiența de utilizare optimizata.


Modalitati de plata accesibile
Casa Giulia ofera servicii de cazare si accepta toate metodele moderne de plata, virament bancar, plata cu cardul, Tichete de vacanta, carduri de vacanta
Se poate achita online cu cardul, plata integrala a serviciilor de cazare sau a unui avans pe baza unei facturi SmartBill cu link NETOPIA Payments

Adresa

Forestierilor 84 (fost 66)
Baile Olanesti
Valcea 245306
Romania

Contact

WhatsApp +4 0745 159 907
casagiuliaolanesti@gmail.com
Phone: +4 0745 159 907
              +4 0753 954 500 

No Code Website Builder